podlupom » Submit Link


Dodaj sajt

Dobrodošli

  • Obavezno morate da linkujete naš sajt.
  • Sajtovi koji su u fazi izrade bice odbijeni.
  • Odbacicemo sajtove koji sadrže pornografski materijal.
  • Naslov i opis sajta mora biti na jednom od jezika sa prostora bivše EX-YU.
  • Prihvatamo i podstranice Vaših sajtova ili poddomene.
  • Možete upisati svoj sajt u više kategorija (morate izabrali odgovarajuce kategorije).
  • Sajt ce biti objavljen u roku od 24h.
Pricing:
Featured links$10
Regular links$5
Regular links with reciprocalfree
*Title:
*URL:
Description:
*Your Name:
*Your Email:
*Category:
Reciprocal Link URL:

To validate the reciprocal link please include the
following HTML code in the page at the URL
specified above, before submiting this form:

*Enter the code shown:

This helps prevent automated registrations.

Visual Confirmation Security Code